Business Park RousseТоп ОфертиBusiness Park Rousse
 
ЗАСТРАХОВАНЕ
 

    Застрахователни дружества

      Най-ефективната и икономическа форма на защита от непредвидени обстоятелства, свързани с Вашето имущество е застраховането.
Препоръчваме Ви следните застрахователни дружества:

    Алианц - България Холдинг АД

      Застраховка „Жилищни сгради и домашно имущество“
Предмет на застраховката е движимо и недвижимо имущество, което е собственост или за което Застрахованият носи отговорност. Застрахователното покритие се определя на база на четири стандартни клаузи, респ. основно, разширено, максимално и ограничено покритие.

За повече информация вижте: www.allianz.bg

    TBI Булстрад - Застрахователно и презастрахователно АД

      Имуществени застраховки
Продуктите в тази група осигуряват защита, както за фирмено имущество и свързаните с него интереси на юридически лица и еднолични търговци, а така също и покритие за лично имущество на физически лица.
Булстрад предлага богато разнообразие от застраховки за Вашия дом, офис, магазин, хотел, производствено предприятие или строителен обект, както и за свързаните с него лични и бизнес интереси или отговорности.

За повече информация вижте: www.bulstrad.bg

 

 
 
logos
 
 
eXTReMe Tracker